Aktuelt uge 31


Her bringer vi en lidt grov opsummering af de høstresultater vi hører fra Jer kunder. Der findes både højere og lavere udbytter end dem vi refererer her – men det anførte niveau her dækker ca 80 % af de indkomne resultater. Indtil videre kun forsøgsresultater i vinterbyg, men følg i øvrigt resultater på www.sortinfo.dk

• Vinterraps: høst af raps er ved at være afsluttet – ganske som de øvrige afgrøder. Udbyttevariation er stor – generelt fra 3000kg til 4500 kg – men overordnet lidt bedre end frygtet, hvilket må tilskrives store pæne frø. Vi ser høj olieprocent – og dermed et højere udbytte målt i standard kvalitet. Ikke nogen klar linje i udbytter ud fra sorter endnu, men uhyre vigtigt, at Belkar har holdt afgrøden ren for ukrudt, så der har været mulighed for tilvækst i foråret. Det ”gode sædskifte” slår endnu engang klart igennem, og frøgræssædskifter er godt for rapsudbyttet. Sædskiftesygdommen kransskimmel har desværre haft gode vilkår – også i 2018 – og vi må sande, at denne sygdom nu også er udbredt i Danmark.

• Vinterraps – høst 2019. afvent nedbør før såning. Jordtemperatur er meget høj, og såning ikke nødvendig før end i perioden 10-25. august – ja uden problemer frem mod 1. september.

• Vinterbyg: vinterbyghøsten er for længst overstået. Dårlige marker har giver 3 ton/ha – og de gode har givet ca 7.5 ton/ha. En del udbytte forsøg kan aflæses på www.sortinfo.dk

• Vinterrug: høsten af vinterrug er også på det sidste, høstet i god tør kvalitet. Udbyttemæssigt har rug typisk ydet mellem 6,5-8,0 ton/ha, hvilket er lidt lavere end normalt – måske ca minus 10%. Til gengæld er varen høstet tørt og med en markant højere pris end sidste år, så DB er typisk noget bedre end i 2017.

• Vinterhvede: vi har set meget store variationer i vinterhvedeudbytterne. Bonitet, forfrugt og historik omkring organisk gødning har alt sammen meget stor betydning for hvedeudbyttet. Vi oplevet stadig de fleste udbyttemeldinger i niveauet 5-8 ton/ha, men på gode jorde, med godt sædskifte hører vi også om 9 ton/ha. Desværre er der også udbyttet på 4 ton, og dermed bekræftes de store variationer. Glædeligt, at de nyligt godkendte brødsorter ser ud til at klare sig godt – og dermed er der udsigt til bedre økonomi i brødproduktionen. De første udbytteresultater er nu på www.sortinfo.dk.

• Brødhvede: glædeligt at Informer, KWS Lily, KWS Zyatt og KWS Extase er optaget på brødhvedelisten.

• Vårbyg: den største afgrøde 2018 bliver også den største taber på de fleste ejendomme. 3-5 ton/ha ligger mange udbytter på – enkelte på 6-7 ton. Sjældent maltkvalitet, da protein ligger på 12-16 % de fleste steder – vi afventer hvor højt man vil acceptere.