Aktuelt uge 32


Høsten 2018 kører nu på de sidste omdrejninger. En historisk dårlig høst, med måske ikke meget mere end 50% indvejet mængde i forhold til 2017. Der findes både højere og lavere udbytter end dem vi refererer her – men det anførte niveau her dækker ca 80 % af de indkomne resultater. En del sortsforsøg nu på www.sortinfo.dk.

• Vinterraps: høst af raps er afsluttet – ganske som de øvrige afgrøder. Udbyttevariation er stor – generelt fra 3000kg til 4500 kg – men overordnet lidt bedre end frygtet, hvilket må tilskrives store pæne frø. Vi ser høj olieprocent – og dermed et højere udbytte målt i standard kvalitet. Ikke nogen klar linje i udbytter ud fra sorter, mellem de øverste 50 sorter er der ikke signifikant udbytteforskel. Det er altså mindre vigtigt hvilken sort du vælger i forhold til hvordan du dyrker den!. Uhyre vigtigt, at Belkar har holdt afgrøden ren for ukrudt, så der har været mulighed for tilvækst i foråret. Det ”gode sædskifte” slår endnu engang klart igennem, og frøgræssædskifter er godt for rapsudbyttet. Sædskiftesygdommen kransskimmel har desværre haft gode vilkår – også i 2018 – og vi må sande, at denne sygdom nu også er udbredt i Danmark.

• Vinterraps – høst 2019. afvent nedbør før såning. Jordtemperatur er meget høj, og såning ikke nødvendig før end i perioden 10-25. august – ja uden problemer frem mod 1. september. Vi undlader nu den normale anbefaling af ”Clumazone” brug efter såning pga. den tørre jord og frygt for fordampning.

• Vinterbyg: vinterbyghøsten er for længst overstået. Dårlige marker har giver 3 ton/ha – og de gode har givet ca 7.5 ton/ha. Resultater af udbytte forsøg kan aflæses på www.sortinfo.dk

• Vinterrug: høsten af vinterrug er også afsluttet. Høstet i god tør kvalitet. Udbyttemæssigt har rug typisk ydet mellem 6,5-8,0 ton/ha, hvilket er lidt lavere end normalt – måske ca minus 10%. Til gengæld er varen høstet tørt og med en markant højere pris end sidste år, så DB er typisk noget bedre end i 2017.

• Vinterhvede: vi har set meget store variationer i vinterhvedeudbytterne. Bonitet, forfrugt og historik omkring organisk gødning har alt sammen meget stor betydning for hvedeudbyttet. Vi oplevet stadig de fleste udbyttemeldinger i niveauet 5-8 ton/ha, men på gode jorde, med godt sædskifte hører vi også om 9 ton/ha. Desværre er der også mange udbytter på 4 ton, og dermed bekræftes de store variationer. Glædeligt, at et par af de de nyligt godkendte brødsorter ser ud til at klare sig godt – og dermed er der udsigt til bedre økonomi i brødproduktionen. Udbytteresultater er nu på www.sortinfo.dk.

• Brødhvede: glædeligt at Informer, KWS Lily, KWS Zyatt og KWS Extase er optaget på brødhvedelisten.

• Vårbyg: den største afgrøde 2018 bliver også den største taber på de fleste ejendomme. 3-5 ton/ha ligger mange udbytter på – enkelte på 6-7 ton. Sjældent maltkvalitet, da protein ligger på 12-16 % de fleste steder – vi afventer hvor højt man vil acceptere.

• Markært, Hestebønne: vi hører om meget lave udbytter – 2-3 ton/ha – og sådan må det også være i afgrøder, der er meget afhængig af vand omkring blomstring.

• Vårhvede og havre: ingen af disse afgrøder trives i tørt vejr – derfor mærkes tørken 2018 meget hårdt her. Specielt vårhvede har ydet ekstremt dårligt, da bygfluen også har nået at forårsage større skader.

• Efterafgrøder: På den enkelte ejendom er det vigtigt at få klarhed over hvilke typer efterafgrøder, der skal etableres, og derefter være opmærksom på evt politisk indgriben omkring den 10-15. august.

• På Landmand.dk kan man få overblik over kravet til målrettede efterafgrøder på ejendommen.

• På lfst.dk kan du i din EU ansøgning få overblik over hvilke MFO-efterafgrøder der skal etableres for at afdække brak kravet på ejendommen. Her kræves udsåning af 2 arter, og hvis vejret ikke er til spiring og vækst, så vælge det billigste ex en blanding af vårbyg og Rug.

Generelt anbefaler vi såning af efterafgrøder forud for vårsæd – og kommer der vand forud for 20-30. august så fastholder vi det. Ellers bør der sås maksimal andel vinterafgrøder for at tilbageholde uudnyttet næringsstof.