Aktuelt uge 36


• Kalenderen siger september – nu er det efterår. Mange steder har vi holdt lidt igen med såning af vintersæd i august måned – men nu er der fuld gang i etablering derude, uanset kornart. Vi skal ikke være så bange for kraftig vækst – vi har vore metoder til at ”styre” denne vækst – og vi kan se på vinterrapsen, at væksten ikke ”går amok”. Lysmængde og daglængde er meget vigtige faktorer i væksten om efteråret.

• Vinterraps – de fleste steder god etablering – men lidt uens fremspiring plager flere steder. Vær obs. på om din raps har nok lettilgængelig N. Spildkorn skal væk – skaderne optræder nu. Der skal stor opmærksomhed på jordlopper – selv om disse pt ikke er det helt store problem. Command effekt god – de steder, hvor den ikke er brugt, skal der nu lægges Belkar ukrudt strategi.

• Vinterbyg: Etablering af afgrøden er i gang, vær obs på plantetal i både hybrider – og traditionelle sorter. Brug udsædstabel på www.Syngenta.dk

• Vinterrug: rugsåning er startet med ca 1-1,2 unit pr ha de sidste dage af august, og de første marker er fint oppe nu.. På www.kws.dk kan du få nyttig information om etablering, som er helt i tråd med Agropro rådgivning. Udsæd er stort set udsolgt – men der er dukket lidt KWS Eterno op på markedet. Det er en ganske fin sort – på linje med Binnto – og den kan anbefales. Stråstiv men rustfølsom

• Vinterhvede: Såning startede de sidste dage i august på kolde lokaliteter. Der meldes om relativ lav TKV i vinterhvede, vær obs på det når udsædsmængde beregnes. Enkeltaks typer som Torp og Sheriff må gerne komme hurtigt i jorden.

• Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd starter efter vores menig umiddelbart efter såning. Sortjordsbehandling med DFF + evt Stomp (hvis lager) – giver kontrol over ukrudtsmængde fra start.opfølgning i st 11-12.

• Lusebekæmpelse er vigtig i vintersæden for at undgå angreb af havrerødsot. Strategi starter typisk på 2 – blad stadie og bør gentages efter 140 graddage. https://www.landbrugsinfo.dk/Planteavl/Vejret/Sider/PL_Graddageberegner.aspx

• Efterafgrøder: etablering overstået – få nu meldt ind til din rådgiver, hvor meget der er sået.