Aktuelt uge 37


• Blandet vejr gennem den seneste uge – nogle steder med store vandmængder. Andre steder er det småting der er faldet og såning er generelt på sit højeste i netop disse dage. Nogle har allerede afsluttes såning her op til weekenden den 7. september – det hører til sjældenhederne

• Vinterraps – stor forskel på raps kondition rundt om på Sjælland. Vi ser alt lige fra 1-2 løvblade og op til 4-5 løvblade. Generelt har det overrasket, at lys og dagslængde i den grad er vigtigere end jordtemperatur og ”overskudsgødning” i jorden. Vær obs. på om din raps har nok lettilgængelig N – flere skal supplere. Spildkorn skal væk – skaderne optræder nu. Jordloppeproblematik har generelt fokus på larvestadie – med behandling i løbet af oktober som det optimale. Command effekt har været god – de steder, hvor den ikke er brugt, skal der nu lægges Belkar ukrudt strategi – fra 3-4 blad stadie..

• Vinterbyg: Etablering af afgrøden er ikke overstået, vær obs på plantetal i både hybrider – og traditionelle sorter. Brug udsædstabel på www.Syngenta.dk

• Vinterrug: rugsåning er langt fremme nu – da de fleste vælger at starte med at så rug. På www.kws.dk kan du få nyttig information om etablering, som er helt i tråd med Agropro rådgivning. Vi har kendskab til lidt overskud af rugudsæd – så kontakt din rådgiver hvis du mangler lidt units…

• Vinterhvede: Såning startede de sidste dage i august på kolde lokaliteter. Der meldes om relativ lav TKV i vinterhvede, vær obs på det når udsædsmængde beregnes. Enkeltaks typer som Torp og Sheriff må gerne komme hurtigt i jorden – alle sorter kan sås nu..

• Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd starter efter vores menig umiddelbart efter såning. Sortjordsbehandling med DFF + evt Stomp (hvis lager) – giver kontrol over ukrudtsmængde fra start.opfølgning i st 11-12.

• Lusebekæmpelse er vigtig i vintersæden for at undgå angreb af havrerødsot. Strategi starter typisk på 2 – blad stadie og bør gentages efter 140 graddage. https://www.landbrugsinfo.dk/Planteavl/Vejret/Sider/PL_Graddageberegner.aspx