Aktuelt uge 40


• Stadig vigtigt med opfølgning i de efterårsetablerede marker – i vintersæden behandles alt efter såtidspunkt.

• Vinterraps – jordtemperaturen er på vej mod de 10C, og så ved vi at Kerb 400 behandling er optimal. Ærgerligt, at ny godkendelse betyder, at det kun er tilladt at behandle med Kerb 400 i november og december. Ellers ville det være muligt at samle mange af de resterende behandlinger i én kørsel. Aktuelt med Lus, rapsjordloppens larve, vækstregulering, svampebehandling, bor og kombineret græs- og tokimbladet ukrudtsbekæmpelse.

• Vinterbyg: Etablering bør være overstået nu. Fra afgrødens 2 bladstadie er det aktuelt med supplerende ukrudtsbekæmpelse – Boxer og middel mod spildraps. Derudover lusebehandling (hvis sået før 20/9) med Biscaya/Mavrik Vita, og evt. cikader og bygflue med Karate.

• Vinterrug: rugsåning er langt fremme nu. På www.kws.dk kan du få nyttig information om etablering, som er helt i tråd med Agropro rådgivning. Fra afgrødens 2 bladstadie er det aktuelt med supplerende ukrudtsbekæmpelse – Boxer og middel mod spildraps. Derudover lusebehandling med Mavrik Vita (hvis sået før den 20/9), og evt. cikader og bygflue med Karate.

• Vinterhvede: Såning af hvede er nu også på det sidste de fleste steder. Følg Agropro udsædsanbefaling. Fra afgrødens 2 bladstadie er det aktuelt med supplerende ukrudtsbekæmpelse – Boxer og middel mod spildraps. Derudover lusebehandling (hvis sået før den 20/9) med Mavrik Vita, og evt. cikader og bygflue med Karate.

• Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd Sortjordsbehandling med DFF + evt. Stomp (hvis lager) – giver kontrol over ukrudtsmængde fra start. Opfølgning i st.11-13. Dette er endnu mere vigtig ved sen såning!

• Lusebekæmpelse er vigtig i vintersæd sået inden 20/9 for at undgå angreb af havrerødsot. Strategi starter typisk med bekæmpelse efter 140 graddage på ca. 2–blad stadie og bør gentages efter yderligere 140 graddage. https://www.landbrugsinfo.dk/Planteavl/Vejret/Sider/PL_Graddageberegner.aspx.

• Cikader findes i alle vinterafgrøder og kan overføre ”hvededværgvirus http://agropro.dk/artikler/hvededvaergvirus