Aktuelt uge 41


• Få sprøjtedage over en lang periode - vigtigt at udnytte ”først givne lejlighed” til at følge op på den relativt tidlige såning. Vi frygter lidt den kommende varme periode som falder sammen med forventet flyvning af lus i kommende uge. I 2014 var dette den kritiske periode. Prioriter dine kørsler ud fra såtidspunkt og udvikling samt ”trusler”.

• Afgrøderne vokser ikke så stærkt som forventet – det bekræfter bare, at det er lys og dagslængde der bestemmer tilvækst frem for luft og jordtemperaturer…

• Vinterraps – jordtemperaturen er steget lidt igen til 12-14 C, så vent lidt med Kerb 400 behandling, der også først er ”lovlig” pr 1. november. Aktuelt med Lus, rapsjordloppens larve, vækstregulering, svampebehandling, bor og kombineret græs- og tokimbladet ukrudtsbekæmpelse.

• Vinterbyg: Fra afgrødens 2 bladstadie er det aktuelt med supplerende ukrudtsbekæmpelse – Boxer og middel mod spildraps. Derudover lusebehandling (hvis sået før 20/9) med Biscaya/Mavrik Vita, og evt. cikader og bygflue med Karate.

• Vinterrug: rugsåning kan stadig lade sig gøre – men ikke optimalt. På www.kws.dk kan du få nyttig information om etablering, som er helt i tråd med Agropro rådgivning. Fra afgrødens 2 bladstadie er det aktuelt med supplerende ukrudtsbekæmpelse – Boxer og middel mod spildraps. Derudover lusebehandling med Mavrik Vita (hvis sået før den 20/9), og evt. cikader og bygflue med Karate.

• Vinterhvede: Såning af hvede er nu også på det absolut sidste de fleste steder. Følg Agropro udsædsanbefaling. Fra afgrødens 2 bladstadie er det aktuelt med supplerende ukrudtsbekæmpelse – Boxer og middel mod spildraps. Derudover lusebehandling (hvis sået før den 20/9) med Mavrik Vita, og evt. cikader og bygflue med Karate.

• Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd Sortjordsbehandling med DFF + evt. Stomp (hvis lager) – giver kontrol over ukrudtsmængde fra start. Opfølgning i st.11-13. sortjordsbehandling er endnu mere vigtig ved sen såning!

• Lusebekæmpelse er vigtig i vintersæd sået inden 20/9 for at undgå angreb af havrerødsot. Strategi starter typisk med bekæmpelse efter 140 graddage på ca. 2–blad stadie og bør gentages efter yderligere 140 graddage. https://www.landbrugsinfo.dk/Planteavl/Vejret/Sider/PL_Graddageberegner.aspx.

• Cikader findes i alle vinterafgrøder og kan overføre ”hvededværgvirus http://agropro.dk/artikler/hvededvaergvirus