Aktuelt uge 42


• Lige så få sprøjtedage vi havde gennem en lang overgang – lige så mange gode sprøjtedage har vi haft gennem den seneste uge. Fantastisk sensommervejr har præget perioden – og det har været ”Indian summer” en lille måned senere end normalt. Udnyt vejret til at få ryddet op i de ”manglende behandlinger”

• Sensommer vejret er guld værd for de rapsmarker der har været lidt trykket af herbicidskader, men ellers præges efteråret stadig af at afgrøderne vokser ikke så stærkt som forventet – det bekræfter bare, at det er lys og dagslængde der bestemmer tilvækst frem for luft og jordtemperaturer…

• Vinterraps – jordtemperaturen er steget lidt igen til 12-14 C, så vent lidt med Kerb 400 behandling, der også først er ”lovlig” pr 1. november. Aktuelt med Lus, rapsjordloppens larve, vækstregulering, svampebehandling, bor og kombineret græs- og tokimbladet ukrudtsbekæmpelse.

• Vintersæd generelt: færdiggør ukrudtsbekæmpelse, lusebehandling mm – og lad os så ellers følge efteråret, og se om der er brug for supplerende behandling omkring 1. november, mikronæring, mangan, svamp mm.

• Vinterbyg: Fra afgrødens 2 bladstadie er det aktuelt med supplerende ukrudtsbekæmpelse – Boxer og middel mod spildraps. Derudover lusebehandling (hvis sået før 20/9) med Biscaya/Mavrik Vita, og evt. cikader og bygflue med Karate.

• Vinterrug: Fra afgrødens 2 bladstadie er det aktuelt med supplerende ukrudtsbekæmpelse – Boxer og middel mod spildraps. Derudover lusebehandling med Mavrik Vita (hvis sået før den 20/9), og evt. cikader og bygflue med Karate.

• Vinterhvede: Såning af hvede er nu på det absolut sidste de fleste steder. Følg Agropro udsædsanbefaling. Fra afgrødens 2 bladstadie er det aktuelt med supplerende ukrudtsbekæmpelse – Boxer og middel mod spildraps. Derudover lusebehandling (hvis sået før den 20/9) med Mavrik Vita, og evt. cikader og bygflue med Karate.

• Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd Sortjordsbehandling med DFF + evt. Stomp (hvis lager) – giver kontrol over ukrudtsmængde fra start. HUSK: sortjordsbehandling er endnu mere vigtig ved sen såning!

• Lusebekæmpelse er vigtig i vintersæd sået inden 20/9 for at undgå angreb af havrerødsot. Strategi starter typisk med bekæmpelse efter 140 graddage på ca. 2–blad stadie og bør gentages efter yderligere 140 graddage. https://www.landbrugsinfo.dk/Planteavl/Vejret/Sider/PL_Graddageberegner.aspx.

• Cikader findes i alle vinterafgrøder og kan overføre ”hvededværgvirus http://agropro.dk/artikler/hvededvaergvirus