Aktuelt uge 43


• Fantastisk vejr har præget efterårsferien, og der har været adskillige gode sprøjtedage, hvor det har været muligt at få ukrudtsbehandlinger ført ajour – og ikke mindst have fuld fokus på luse- og cikadebehandling i korn.

• I kommende periode skal vi primært have fokus på eventuelle sidste behandlinger frem mod optimal overvintring. Ukrudtsbehandlinger har været lidt hårde ved kornafgrøderne. Boxer, Lexus, Othello mfl er alle midler der mangler ”safener” og derfor ”forgifter” kornet. Bor, Fe (jern) og Cu (kobber) er alle mikronæringsstoffer der ”afgifter” igen – og derfor har meget positiv effekt på afgrødernes overvintring. ”Vinter eliksir” bestående af 1-2 liter HvedeSupport + 2 kg EspoTop omkring 1. november, vil optimere dine afgrøders kondition inden vinter.

• Vinterraps – jordtemperaturen er tilbage omkring 10 C, så Kerb 400 behandling er klar til at blive udført pr 1. november, hvor den er lovlig efter ny godkendelse. Vi går så småt ud fra at alle øvrige behandlinger i raps er udført, men ellers er det stadig muligt at bruge Belkar, vækstregulering, behandling mod rapsjordlopper og Bor mm.

• Vinterbyg: ukrudtsbehandling efterår er formegentlig på plads og der er sikkert også behandlet mod lus og cikader et par gange.. Klar til overvintring? – måske – men overvej om en suveræn god afgrøde måske skulle forkæles med lidt vitaminer og ”afgiftning” inden vinteren tager fat.

• Vinterrug: efter ukrudtsbekæmpelse og beskyttelse mod lus og cikader, så er der ikke mere at komme efter inden vinter i de fleste rugmarker. Rug kvitterer ikke max for tildeling af mikronæringsstoffer – og kun hvis afgrøden er meget medtaget af ukrudtsbehandling skal der ekstra fokus på ”afgiftning”. De fleste rugmarker er i god kondition og klar til at overvintre.

• Vinterhvede: mange hvedemarker der er sprøjtet med en blanding af Boxer og Othello/Cossack OD inden for de seneste to uger er lidt medtaget af behandling pga de høje temperaturer. Da midlerne samtidig som nævnt ikke indeholder ”safener”, så vil det være oplagt at give hvedemarkerne en gang ”eliksir” – så afgiftningsproces kan effektueres inden frost og sne.

• Efterafgrøder må destrueres efter 3. november – afpudsning i ex 40 cm ok tidligere hvis plantedække ikke bringes i tvivl.

• Lusebekæmpelse har været i fokus i forgangne uge – jeg håber I har observeret og flugt op. Husk graddageberegner på;
https://www.landbrugsinfo.dk/Planteavl/Vejret/Sider/PL_Graddageberegner.aspx.

• Cikader findes i alle vinterafgrøder og kan overføre ”hvededværgvirus http://agropro.dk/artikler/hvededvaergvirus