Hent præsentation Velkomst | Søren Overgaard Schnipper, AgroPro

Hent præsentation Vårafgrøder 2018 | Mathias Styrbæk Lauritzen & Brian Lars Nielsen, AgroPro

Hent præsentation Hvorfor svigtede rapsen i 2016+ 2017 (+2018)?? | Søren Overgaard Schnipper, AgroPro

Hent præsentation Optimeret brug af svampemidler i korn | Hans Jørgen Bak, Agropro

Hent præsentation Afvandingens betydning for høstudbytte og kvælstofoptagelsen | Kasper Jakob Jensen

Hent præsentation Rodudvikling | Dorte Bodin Dresbøll

Hent præsentation Fosfor – nye muligheder og udfordringer | Søren Overgaard Schnipper, AgroPro

Hent præsentation På vej mod verdensmesterskabet. | Vagn Lundsteen, AgroPro

Hent præsentation Landbrugspakken Igen til debat | Professor Jørgen E. Olesen

Hent præsentation Klædt på til dialog | Niels Bjerre

Hent præsentation Tværfaglig strategisk planlægning | Martin Rosenmejer

Hent præsentation En by i Rusland | Linne Fromm Christiansen