Med faste kontaktpersoner ved du altid, hvem du skal kontakte.
Med hyppige markbesøg, kender vi din bedrift på godt og ondt. Det kan spare dig for kedelige tab, og i mange tilfælde, endda give muligheder for ekstra indtjening.

Hvis du vælger kontraktrådgivning på basis af en et-årig aftale, får du:

 • regelmæssige besøg og markgennemgang efter aftale – ekstra intensivt ved specialafgrøder
 • problemløsning, akut såvel som forebyggende
 • hotline med telefontid 7.00 – 16.00, alle hverdage
 • nødkaldstelefon (send en sms udenfor normal telefontid)
 • hjælp til markplanlægning
 • gødningsplanlægning og udarbejdelse af gødningsregnskab
 • sprøjteplan – udarbejdelse og opfølgning
 • udarbejdelse og indsendelse af fællesskema og tilsagn, samt løbende overvågning af ansøgningen
 • sparring ved indkøb af maskiner, inventar m.v.
 • nyhedsbreve med aktuelt stof, om hvad der sker i marken, regler og priser
 • inspiration til nytænkning, med henblik på optimering af drift og indtjening
 • overblik over den nyeste viden og forsøgsresultater, både nationalt og internationalt

Der er også mulighed for individuel rådgivning efter behov

 • deltagelse i Erfa-grupper
 • rådgivning om specialafgrøder, specielt kartofler
 • jordbunds- og plantesaftanalyser
 • tilskudsordninger (MVJ m.v.)
 • Natur & Miljø (læhegn, vandløb, samt præmier)
 • temamøder og korte kurser efter behov

Vi tilbyder også

Jordbundsanalyser

Vi tror, vi kender vore marker. De våde pletter, den gode jord og den dårlige del, men ofte er der ikke styr på hvad der befinder sig under jordoverfladen.

Indkøbsfordele

Via samarbejde med AgroPro Sjællands søsterselskab Agro Support, tilbydes fællesindkøb af kemi, gødning, såsæd, olie med mere. Dette tilbud udvides efter behov.